november 2022

Beste sportvrienden,


Welkom bij het Hart van Delden”. Wij geven onze voetbalvereniging jaarlijks een extra financiële ondersteuning.
Jaarlijks doen we een bijdrage aan de ontwikkeling van onze jeugd zoals kleding en het opleiden van jonge leiders. Ook het jaarlijkse jeugdkamp kan rekenen op een bijdrage van het Hart van Delden voor een extra activiteit tijdens het kamp. Jaarlijks wordt een bekende gastspreker uitgenodigd om een avond over voetbal te verzorgen.Het Hart van Delden telt momenteel 100 leden. Iedere deelnemer betaalt per jaar € 50,- zodat we onze vereniging ieder jaar een extra financiële ruggensteun kunnen geven van ongeveer € 5000,-.
Leden die het Hart van Delden steunen worden kenbaar gemaakt via een naambord op het sportpark.Elke groep of commissie binnen onze vereniging kan een verzoek doen voor een bijdrage. In overleg met het bestuur wordt er jaarlijks een bestedingsplan opgesteld.In het verleden hebben we aan allerlei zaken een bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld:
• jacks voor jeugdleiders/jeugdtrainers
• welkomstbord SV Delden
• bijdrage voor jeugdactiviteiten
• spelmaterialen jeugd
• bijdrage vergoeding (jeugd) trainers
• bijdrage opleiding jeugdtrainers
• bijdrage pupillenveld
• Een avond met een bekende gastspreker
Iedereen is hier bijzonder enthousiast over!

 

Oproep

Het zou geweldig zijn als hier nog meer mensen aan deelnemen zodat we nog meer nuttige en leuke initiatieven in onze vereniging kunnen ondersteunen. Aanmeldgen kan via dit (klik) formulier.


Onze hartelijke dank!

De commissie:

Gerrit Seppenwoolde
Ronnie Hendrikse
Annemieke Visser

 

Sponsoring jeugdteam door Hart van Delden